aso66odukrza

Pasze dla swin - Specjalizujemy sie w produkcji pasz i koncentratów dla zwierzat – drobiu, trzody i bydla. Jakosc i bogactwo asortymentu sytuuja nas w scislej czolówce.