Websites

AVi Việt Nam - Nông Nghiệp Sạch Cho Cuộc Sống Xanh

hcm

https://avi.org.vn là Website cung cấp, chia sẻ những thông tin, kiến thức nông nghiệp cho người Việt, với tinh thần "Nông nghiệp sạch cho cuộc sống xanh"