Bojana Bogojevic

Beograd, Srbija

Diplomirani pravnik - sa položenim pravosudnim ispitom;
Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja
Expert za EU
First Serbian Climate Change Education Consultant
Autor


U Beogradu je završila gimnaziju Sveti Sava, a kasnije je diplomirala i završila postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pravosudni ispit položila u Beogradu.

Dodatno se obrazovala u vodećim školama za talente kao što su : London School of Economics and Political Science; UN ; Humanitarian Leadership Academy; F.A.v Hayek Institute for Austrian school of Economics; UN Department for Economics and Social Affairs ...) .
Ko autor je dve knjige iz oblasti prava i korporativnog upravljanja i jedna je bila predstavljena na poslednjim South East European Legal Days 2019. održanim u Maju u Hotelu Metropol - Beograd.
Bojana je objavila preko 50 profesionalnih tekstova na više od 35 portala u Srbiji, regionu , posebnoj platformi Long Term Economy i u USA.
Aktivna je učesnica na mnogobrojnim domaćim i inostranim naučnim skupovima, redovni predavač na manifestacijama i učesnik stručnih tv emisija. Kao predstavnik civilnog sektora učestvovala je u izradi Zakona o rodnoj ravnopravnosti, u izradi Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost sa akcionim planom i u izradi akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji.
Aktivno govori engleski jezik, a služi se nemačkim i ruskim jezikom. Stručna je saradnica Adria media Group ( Yumama) za pravnu oblast, Magazina Mama ( " Reč stručnjaka " -pravna oblast ) i nezavisne i neprofitne organizacije - Centar za mame iz oblasti radnog prava. Uža pravna specijalnost joj je korporativno, privredno, radno i građansko pravo u kojim domenima ima bogato radno iskustvo kao konsultant.
Tokom svoje karijere je bila korporativni i pravni savetnik vodećim domaćim i stranim, javnim i privatnim kompanijama, kao i Univerzitetima.
Bojana Bogojević je inovativna i pragmatična u svom pristupu kako bi klijentima obezbedila najbolju zaštitu.
Bojana veruje u vladavinu prava, opšte dobro i održivi razvoj. Smatra da je regionalni i međunarodni dijalog ključ za buduću stabilnost i prosperitet. Zalaže se za rodnu ravnopravnost i poštovanje ljudskih prava.
Članica je i predstavnik Srbije u dve međunarodne organizacije:

Global Goodwill Ambassadors- Chair Serbia & Global Legal and Corporate Advisor : https://www.globalgoodwillambassadors.org/gga-country-chairs ;

Long Term Economy Chair Serbia :

http://www.lteconomy.it/en ;

Takođe je članica i stručnih udruženja: Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije i EIGE - Network of Institute of Gender Equality.

Dobitnica je i počasne nagrade - Women's Empowerment Humanitarian Award .

Bavi se pilatesom i svira klavir. Veruje u iskreno prijateljstvo i pravu ljubav.

Ukoliko ste zainteresovani za poslovnu saradnju možete je kontaktirati putem mail-a koji je naveden na Blogu.

Contact Me

  • Email