Profile image

Çağrı Yalgın

@cagriyalgin Helsinki, Finlandiya

Helsinki Üniversitesi'nde mitokondri hastalıkları üzerine doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor. Doktora: Saitama Üniversitesi ve RIKEN. Tıp eğitimi: Marmara Üniversitesi (İstanbul).

Find Me Online

Contact Me

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.