Websites

Çağrı Yalgın

Helsinki, Finlandiya

Helsinki Üniversitesi'nde mitokondri hastalıkları üzerine doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor. Doktora: Saitama Üniversitesi ve RIKEN. Tıp eğitimi: Marmara Üniversitesi (İstanbul).

Find Me Online

Contact Me

  • Email