fikadax

Hej! Vi är två personer som är nyfikna på oss själva och andra människor - här och nu. Vi tror på gemenskap, samarbete och kommunikation för att upptäcka, förstå, söka lösningar på problem och för att känna mening med livet. Genom känslans intelligens växer och frodas nyfikenhet, öppenhet och närvaro.

"Att vara människa är att vara omsorgsfull och generös mot sig själv och andra."

Ett gott skratt - tillsammans - förlänger livet!

Fikadax Anneli o Janne

Contact Me

  • Email