Profile image

Immanuel Verbondskind

@immanuelverbondskind

Being a creature of the Most High Maker, wanting to know His Word better and to see clear in the many religious groups this world has.
+ Een schepsel van de Allerhoogste Maker, die Zijn Woord beter wil leren kennen en duidelijk wenst te zien in de Goddelijke Boodschap en in de vele religieuze groeperingen van deze wereld.

Find Me Online

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.