Websites

John Olav Ytreland

Haugesund

Jeg skriver hovedsakelig om nonverbale lærevansker (NLD) og autismespektertilstander, og jobber dessuten med et manuskript jeg håper blir gitt ut i bokform.

Find Me Online