Khuynh Thành 囧~

Dương Lam Hàng, Mục Huyền, Tưởng Úc Nam, ba anh là ánh sáng của đời em ♥
Đi đâu để tìm được ba người đàn ông như các anh đây?
(NP em chơi tất =))))