مبارز

من مبارز فردی معتقد به دین اسلام وبشدت متعصب نسبت به بزرگان دین ...هدف این وبلاگ اطلاع رسانی درمورد شخصیتهای بزرگ اسلام میباشد با توجه به اینکه بتازگی عده ای خودفروخته بی منطق بزرگان دین اسلام را موردانواع تهمتها وتوهین قرارداده اند اینجانب وظیفه خوددانسته با این جماعت عقده ای بی منطق مقابله کرده وانهارا درسی شایسته دهم ودراین راه نیازمند کمک ویاری دوستان میباشم

Contact Me

  • Email