Websites

Hư Vô

Tên thật: Hùng Võ

Sinh quán: An Xuyên (Cà Mau, Việt Nam)

Trú quán: Sydney, Australia

Sinh hoạt văn học: Chủ biên trang thơ trên báo Việt Luận Úc Châu.

Tác phẩm đã xuất bản:

-Thành Phố Anh Đến - Thơ 1974

-Chúng Mình Mất Hết, Chỉ Còn Nhau - Thơ 2007

-Tuyển Tập 6 Nhà Thơ Úc Châu - Thơ 2010, (in chung với 5 tác giả khác)

-Người Tình Hư Vô - Thơ 2011

-Người Tình Hư Vô - CD 2011 (gồm 12 bài thơ được phổ nhạc bởi nhạc s ĩ Phạm Quang Ngọc)

-Lưng Nguyệt - Thơ 2015

- CD Tình Ca Anh Bằng - Hư Vô (gồm 6 bài thơ do nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc)

-Góp mặt trong quyển Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi của Ngô Nguyên Nghiễm

-Góp mặt trong quyển 44 Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại 1975 – 2019 (do nhóm Nguyễn Vy Khanh, Khánh Trường, Luân Hoán thực hiện)

Tác phẩm sẽ in:

- Di Ngôn Của Đá - Thơ

- Bản Thảo Hư Vô - Tạp Bút

- Đường Vào Bể Dâu - Hồi Ký.

Contact Me