Websites

Hư Vô

Hư Vô
Tên thật:
Hùng Võ
Nghề nghiệp:
Kiến Trúc Sư, Đại Học Kiến Trúc Sàigòn
Sinh quán:
An Xuyên (Cà Mau, Việt Nam)
Trú quán:
Sydney, Australia
Sinh hoạt văn học:
Chủ biên trang thơ trên báo Việt Luận Úc Châu.
Phó chủ bút Văn Đàn Đồng Tâm, khu vực Úc Châu Thái Bình Dương

Tác phẩm đã xuất bản:
-Thành Phố Anh Đến, Thơ 1974
-Chúng Mình Mất Hết, Chỉ Còn Nhau, Thơ 2007
-Tuyển Tập 6 Nhà Thơ Úc Châu,Thơ 2010, (in chung với 5 tác giả khác)
-Người Tình Hư Vô, Thơ 2011
-Người Tình Hư Vô, CD 2011 (gồm 12 bài thơ được phổ nhạc bởi Phạm Quang Ngọc)
-Lưng Nguyệt, Thơ 2015
-Góp mặt trong quyển Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi của Ngô Nguyên Nghiễm
-Góp mặt trong các tuyển tập cuả Văn Đàn Đồng Tâm in ở Mỹ

Tác phẩm sẽ in:
- Bản Thảo Hư Vô, Tạp Bút
-Đường Vào Bể Dâu, Hồi Ký.

Contact Me