Profile image

Hư Vô

@nguoitinhhuvo

Tên thật: Hùng Võ

Sinh quán: An Xuyên (Cà Mau, Việt Nam)

Trú quán: Sydney, Australia

Sinh hoạt văn học: Chủ biên trang thơ trên báo Việt Luận Úc Châu.

Tác phẩm đã xuất bản:

-Thành Phố Anh Đến - Thơ 1974

-Chúng Mình Mất Hết, Chỉ Còn Nhau - Thơ 2007

-Tuyển Tập 6 Nhà Thơ Úc Châu - Thơ 2010, (in chung với 5 tác giả khác)

-Người Tình Hư Vô - Thơ 2011

-Người Tình Hư Vô - CD 2011 (gồm 12 bài thơ được phổ nhạc

Photo Gallery

Find Me Online

Contact Me

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.