quephuongct

Người có cặp mắt đẹp như icon Photoshop, giọng nói trong trẻo ngọt ngào như MP3 và mái tóc dài như mã nguồn HTML. Mê Java => đương nhiên òi !!!!!