Relating to God

Leefdaal-Bertem, Vlaams-Brabant, Belgium, European Union

Relating to God wants to bring people to the divine Creator and have them in a good relationship with God, Jesus and each other. + Relating to God wenst mensen dichter tot God te brengen en de weg tonen om samen te werken aan een goede relatie met de hoeksteen van Gods Kerk en met de schepsels van de hemelse Vader.

Find Me Online