όχι άλλο κάρβουνο

Greece

My ESC 2021 pre-contest list:

Γαλλία/France
Λιθουανία/Lithuania
Ουκρανία/Ukraine
Φινλανδία/Finland
Αλβανία/Albania
Ιρλανδία/Ireland
Κροατία/Croatia
Νορβηγία/Norway
Ισραήλ/Israel
Τσεχία/Czech Republic
Κύπρος/Cyprus
Ισπανία/Spain
Σλοβενία/Slovenia
Γερμανία/Germany