Websites

Akademik Danışman

Türkiye

8 senedir sosyal bilimler alanında çalışan bir kişi olarak ödev, tez ve proje süresince destek oluyorum. Lisans, yüksek lisans düzeyinde ödev, tez ve projelerde akademik danışmanlık yapıyorum. Ödev, tez, proje, SPSS veri analizi ve nitel veri analizi (kodlama, kategori/tema oluşturma) konularında yardımcı olunur ve destek verilir.

Find Me Online

Contact Me

  • Email