14zgcom

Bangkok , Thailand

เกร็ดความรู้
7 สิ่งที่ควรเช็กเพื่อให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดีไปอีกนาน : หากคุณต้องการรักษารุยนต์ให้อยู่ในสภาพที่เหมือนใหม่และสามารถใช้รถได้นานที่สุด ควรทำตามหลักการดังนี้
-ควรเช็กน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเกียร์ออโต้ เพราะน้ำมันเครื่องเป็นตัวช่วยไม่ให้เครื่องยนต์สึกหรอ
-เช็กระดับน้ำยาหล่อเย็น เพราะน้ำยาหล่อเย็นเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์
-น้ำมันเบรก เนื่องจากเราสามารถเช็กระดับน้ำมันเบรกโดยดูจากกระปุกได้เลย
-ให้เช็กระดับน้ำกลั่นที่ต่ำกว่าเกณฑ์ หลังจากนั้นให้ควรเติมทันที แต่ห้ามเติมเกินเกณฑ์ที่กำหนด
-น้ำมันพาวเวอร์ , สายพาน และ น้ำมันคลัช