Sameer Shinde

डायरीतल्या प्रत्येक पानावर एक वेगळी कहाणी आहे, एक प्रवास आहे, एक प्रेम काव्य आणि बरेच काही.