Profile image

3qloanda1

@3qloanda1

3Q Loạn Đả là game dòng thẻ bài với cơ chế chiến đấu màn hình ngang đậm chất hành động với bối cảnh lịch sử Tam Quốc quen thuộc. Trong 3Q Lọan

Find Me Online

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.