Adam Pawlak - Robaszkiewicz

Polak, patriota katolik. Doktor filozofii, politologii.