ahkamustasi

Bilimsel eleştiriye dayanan her görüşü memnunlukla karşılarım. Kamuoyu denilen şeyin hiç bir zaman ödün vermediğim ön yargılarına gelince, önceden olduğu gibi, şimdi de büyük Floransalı'nın ödeyişini benimsiyorum:
* "Segui il tuo corso, e lascia dir le genti"
Londra, 25 Temmuz 1867 KARL MARX
* "Sen yolunda yürü ve bırak ne derlerse desinler!" Dante, İlahi Komedya/ Araf