Do it your way

My thoughts often chaoticly presented, about different subjects, given in a form that sometimes require effort to struggle with whole mass of scattered words and probably often changing threads. Lecture of my thoughts is not to be nice and pleasant, it's to encourage reflections and try to take a challenge, to change the perception of everyday life.

Moje myśli często przedstawione chaotycznie, poruszają różne tematy, podane w formie wymagającej trochę wysiłku, chociażby żeby przebrnąć, przez całą masę porozrzucanych słów i najprawdopodobniej często zmieniających się wątków. Lektura moich myśli nie ma być miła i przyjemna, ma skłaniać do refleksji i podjęcia próby zmiany postrzegania codziennego życia.