Websites

annicaaktiv

Hälsingland, Sweden

Fotobloggen Naturfoton erbjuder dig vild och vacker natur, fåglar, insekter, vilda/ tama djur samt blommor i stora lass. Jag bor nära naturen och att ha förmånen att kunna fotografera är en del av mitt härliga liv.
Photo Blog Photos Nature offers you wild and beautiful nature, birds, insects, wild / tame animals and flowers in big loads. I live close to nature and to have the privilege to photograph is part of my beautiful life.