Websites

Antonio Superba

"Dođi, pokazat ću ti Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu!" 10I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga,