Arsen Nazoyan

Master’s Degree in #PoliticalScience. Researcher. Interested in Political Philosophy, #PoliticalTheory, International affairs #politic, #Armenia, #Europe
ԵՊՀ (ЕГУ) Ֆակուլտետ՝Միջազգային հարաբերությունների(Международных отношений) Ամբիոն՝Քաղաքագիտության (Политологии) Կարգավիճակ՝ Մագիստրոս