Profile image

baobicartonbts

@baobicartonbts KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: sanxuatbaobicarton.com,SDT: 0918.136.768,Email : bactruongson@gmail.com, Địa Chỉ : KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương https://urlzs.com/Tv3jH

Find Me Online

Contact Me

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.