Websites

bohel

Jag ser som huvudsaklig målgrupp de som inte är djupt engagerade i försvarsfrågor snarare än de redan frälsta men jag är tacksam om bloggen även läses av försvars- och säkerhetspolitiskt engagerade. Bland de senare försöker jag ge en och annan känga åt dem som – enligt min mening – ger våra förband fel verktyg och/eller fel inriktning. Det spetsiga flyget ligger mig närmast hjärtat eftersom jag jobbat i eller nära stridsflyg hela mitt yrkesverksamma liv. Det har tagit mig drygt 3000 flygtimmar i katapultstolar att bygga upp drygt 3000 flygtimmars erfarenhet. Erfarenhet som jag använt i skrivbordsstolar på diverse platser i diverse staber och som nu färgar åsikter och kommentarer på min och andras bloggar.
Du kan träffa mig på bloggbosse@hotmail.com

Find Me Online

  • WordPress

    bossekommenterar.wordpress.com

Contact Me

  • Email