Websites

Chuyện Nancy Kể

Ho Chi Minh city

Là một người viết bán chuyên và một trị liệu viên massage đánh riêng vào phân khúc ngách mà mình đã chọn, góc nhìn của tôi về Người - về Nghề ít nhiều có chút khác biệt.
Có mối liên hệ giữa việc Viết và Massage không? Có chứ, tôi lắng nghe, bằng đôi tay của mình

Contact Me

  • Email