Websites

huynhtienminh

Tôi là BS CK Huỳnh Tiến Minh. Hiện tại tôi đang công tác tại khoa nam học bệnh viện Bình Dân.
Chuyên điều trị các bệnh về sinh lý nam giới. Với kiến thức chuyên khoa vững vàng và thông tin chuyên ngành được lựa chọn phù hợp với thể chất và tâm lý bệnh nhân nam ở Việt Nam.
https://daicaunho.com/