Quỳnh

Hà Nội

Một đứa hay nghĩ vớ vẩn đang trồng một cây Mai xanh chờ nó lớn nhanh che khỏi cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Mình viết ra những điều bận tâm nhất, nặng đầu nhất trong quá trình thúc giục bản thân trưởng thành, thực tế và lí trí hơn để gánh vác chính mình trong cuộc đời năm 26+ trở đi.

Find Me Online