Websites

Quỳnh

Hà Nội

Một đứa ngơ ngơ sống bên đường quốc lộ đông đúc của Sài Gòn.
Mình viết những điều mình nghĩ, mình tin và mình cảm nhận được.