Profile image

Dik Taktér

@diktakt TELEMARK | NO-REG. OLD

¶ diktakt.com | DIK TAKTÉR

· førsteogsisteoppdikter, rediktør m/ sletterett, rett og slett
· opp– og nedskriver stadig vekk
· autodiktomatisk primsmed
· utskrevet diktator (USD) v. nødprimutbrudd

Find Me Online

Contact Me

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.