duocsiluuvanhoang

Lô 305, khu dịch vụ 14, Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Dược sĩ Lưu Văn Hoàng, dược sĩ ưu tú tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội vào năm 2001, hiện là người chịu trách nhiệm chính cho nội dung của trang web Centralpharmacy.vn.
THÔNG TIN LIÊN HỆ DƯỢC SĨ LƯU VĂN HOÀNG
Author Lưu Văn Hoàng: https://centralpharmacy.vn/author/luu-van-hoang
Mail: hoanglv.hungthanh@gmail.com
Phone: +84904136809
Address: Lô 305, khu dịch vụ 14, Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
My socials:
https://www.youtube.com/channel/UCzjXRbQfV_q9rJhnF6HnqYw/about
https://soundcloud.com/duocsiluuvanhoang
https://www.pinterest.com/duocsiluuvanhoang/_saved/
https://duocsiluuvanhoang.tumblr.com/
https://www.behance.net/duocsiluuvanhoang/
https://www.flickr.com/people/duocsiluuvanhoang/
https://myspace.com/duocsiluuvanhoang