Call me Agit

Kota Tapis berseri

Perempuan yang menunggu waktu dipakaikan kepadanya selembar kain kafan.