efcdnnet

Bangkok,Thailand

กลั้นปัสสาวะเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง ความรู้ทั่วไปในการดูแลรักษาสุขภาพจากเว็บไซต์ การกลั้นปัสสาวะ ทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งเป็นอาการติดเชื้อในระบบทางเดินของปัสสาวะ ทำให้มีความผิดปกติในการปัสสาวะ อาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีดังนี้ 1.ปัสสาวะเป็นเลือด 2.ปวดท้องน้อย หัวเหน่า 3.หากอาการอักเสบขึ้นรุนแรง อาจมีไข้และหนาวสั่น
4.เข้าห้องน้ำหลายครั้งใน1ชม. 5.ขัดเบา ปวดปัสสาวะบ่อยแต่ปัสสาวะออกมาทีละนิด