emremertsz

Hayatı düşünceler yönetir.
Sen başka bir şey yaşarsın.