Websites

black hands

ചുമ്മാ നോക്കി പോകുമ്പോൾ അല്ല അവിടെ കാണുന്ന പിഴവുകൾ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാളുടെ കഴിവും അത് കണ്ടെത്തുന്നവരുടെ കാഴ്ചക്കും ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ
9539762388