Finnøve Synden

DE DYPE DRØMMESKOGER | SKODDA

¶ diktakt.com | FINNØVE SYNDEN · overassisterende rediktør m/ sin egen, helt aldeles frie vilje · fremskriver, forferdelig påfinner · kommentartist, steinhugger · feminist fatale og diktaktmodell

Find Me Online

Contact Me