handysighdead

humihingang nilalang na araw-araw kinakalaban ang puwersa ng katamaran