Websites

Håkan Carlberg

Lund Sweden

In Italian and in English see down!
Arbetar idag tidvis som konsultrektor. Arbetade tidigare bl a som VD för ett informationscenter i Järvsö och under 2012 som rektor vid ett fristående gymnasium i Malmö. Tidigare som rektor vid bl a Design & Construction College - Hermods AB, i Malmö. Projektledare för Designåret 2005 i Gävleborgs län, 2004-2006. Tidigare regionchef för organisationen Företagarna FR, lobbyist i företagarfrågor under 6 år.
Samt har samverkat med företagarorganisationer i Italien samt har en god kontakt med Business Sweden, s kontor i Milano samt medverkat vid mässor i bl. a Milano. Har även samverkat med den Italienska Handelskammaren i Sverige och deltog 2006 vid deras jubileum som hölls på den Italienska Ambassaden Oakhill Djurgården.

Bosatt i Borlänge, Dalarna, och uppvuxen i Hälsingland. Har barnen Frida, Anton och Carl Ludvig. Utbildning: pedagogisk högskoleexamen, styrelseutbildning, ledarskapsutbildningar bl a UGL, kvalitetsledning m fl. Uppvuxen i konstnärshem. Har skrivit/tecknat ett par barnböcker varav en "Frida och måntrappan" kom från tryckeriet i november 2010, skrivit artiklar för b la Italienska handelskammarens tidning ITALIA, Club Alfa Romeos klubbtidning Klöverbladet samt en mängd debattartiklar i DagensIndustri, DN, SydSvenskan m fl tidningar i framför allt näringslivs- och skolfrågor. I juli 2014 släppte jag min sensate bok "DIKTER VID HAVET MARE LIGURE & ANDRA STUNDER", som bland annat finns att beställa på cdon.com Denna bok presenterade jag på Bokmässan i Göteborg i september 2014.
Arbetar just nu med ännu en barnbok "Stunder i Järvsö" som jag hoppas publicera inom en snar framtid, hösten 2017. En konstnärinna har designat illustrationer till berättelsen och en designer har designat boken, och den är klar att tryckas.
In Italian:
Ha lavorato a luglio 2009 come amministratore delegato di un centro di informazione in Järvsö. In precedenza, come Principal compresa la Progettazione e Costruzione Università - Hermods AB di Malmö. Project manager per l'Anno Design 2005 all'interno della contea, 2004-2006. Ex direttore regionale per l'organizzazione FR imprenditori, lobbista su questioni d'affari in 6 anni. Vive a Copenhagen, ed è cresciuto in Hälsingland. E abbiamo figli Frida, Anton e Carl Ludwig. Istruzione grado di insegnamento, di formazione a bordo, formazione alla leadership, tra le altre cose UGL. Cresciuto in dell'artista. Ha scritto / firmato un paio di libri per bambini tra cui uno "Frida e måntrappan" è venuto dalla stampante nel novembre 2010, articoli scritti per B La Camera di Commercio Italiana Gazzetta ITALIA, il Club Alfa Romeo Club rivista foglia di trifoglio e articoli d'opinione numerosi industriali leggeri, DN, Sydsvenskan giornali gli altri in soprattutto affari e le questioni scolastiche.

In English:
Worked through July 2009 as CEO of an information center in Järvsö. Previously as Principal of including Design & Construction College - Hermods AB in Malmö. Project manager for the Design Year 2005 within the county, 2004-2006. Former Regional Director for the organization Entrepreneurs FR, lobbyist on business issues in 6 years. Lives in Copenhagen, Zealand, and grew up in Hälsingland. Have three children Frida, Anton and Carl Ludwig. Education teaching degree, board training, leadership training, among other things UGL. Grew up in the artist. Has written / signed a pair of children's books including one "Frida and måntrappan" came from the printer in November 2010, written articles for b la Italian Chamber of Commerce Journal ITALIA, Club Alfa Romeo club magazine clover leaf as well as numerous opinion articles to light industrial, DN, Sydsvenskan others newspapers in especially business and school issues.

Contact Me

  • Email

  • Cell Phone

    460709517400