Profile image

hethongluutrubess

@hethongluutrubess

Công nghệ lưu trữ năng lượng đang phát triển với tốc độ chóng mặt, dần trở thành một xu hướng tất yếu trên toàn thế giới, cho phép tạo ra hệ thống điện sạch hơn, giảm phát thải, giải quyết thách thức biến đổi khí hậu. Trong đó, công nghệ lưu trữ năng lượng được ưu tiên hàng đầu hiện nay là hệ thống lưu trữ năng lượng BESS

Find Me Online

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.