Websites

HOÀNG DUẨN

Quảng Bình, Việt Nam

NAME Hoàng Duẩn
SDT 847200990 (Hoang duan)
Địa chỉ Quảng Bình - Việt Nam
Mô tả 1 Là một freelancer chuyên về SEO và marketing online, việc chính là kinh doanh, làm mmo, affiliate, dropshipp. Thích đọc sách và cà phê, du lịch bụi và các món ăn ngon
Mô tả 2 Hoàng Duẩn là một Freelancer, một SEOer, một Affiliater và là một nhà kinh doanh nhờ vào Dropshipping
Tên foder https://drive.google.com/drive/folders/1--bdxlWt8K25C9C6LgCULXlOctYnE_Iu?usp=sharing
Website https://hoangduan.com/
Nghề nghiệp SEO, Saler, Digital marketing, content, bán hàng
Từ khóa SEO qb, viet content qb, marketing, affiliate, dropshipping,
Trello https://trello.com/b/Vk5h8GJW/hoangduan
Twitter https://twitter.com/hoangduancom