Websites

Vidislava

Не мога да се опиша, вкарвайки се в думи и рамки. Постоянно променяща се величина. Обичащ се човек, с всичките си слаби и силни страни. Обичам всичко истинско и чисто - Природата, истинските хора, онези, които не ги е страх да бъдат себе си. Обичам контакта с различни хора, защото от всеки човек уча по нещо ново. Обичам да усещам, да мисля и да търся, да пречупвам всичко през моята призма и възприятия и да извличам най-подходящото за мен. Не обичам да ходя по утъпкани пътеки. Следвам моята.
Осъзнавам обмяната, която тече между всички нас. Стремежът ми е да допринеса с каквото мога за положителната промяна в света. Иска ми се той да стане мирно и красиво място, уютно за всеки.

Find Me Online

Contact Me

  • Email