iriselements

Bangkok , Thailand

นานาสาระความรู้ : วิธีการดูแลรถง่ายๆหากต้องจอดรถตากฝนเป็นเวลานาน ควรมีวิธีการจัดการดังนี้
1.หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด ไม่ควรนำรถไปโดนแสงแดดในทันที เพราะจะทำให้สีรถดูหมอง
2.ล้างและทำความสะอาดในทันที
3.จอดในที่ร่มดีที่สุด
4.เคลือบสีรถสามารถช่วยได้ แถมยังช่วยป้องกันรังสี UV หากจำเป็นต้องจอดรถตากแดด