januszgawryluk

Absolwent Państwowego Studium Cyrkowego w Julinku (specjalizacja: ekwilibrystyka), filologii białoruskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Laboratorium Reportażu na Wydziale Dziennikarstwa UW, gdzie pobierał wiedzę m.in. u Tadeusza Słobodzianka, Marka Nowakowskiego, Macieja Drygasa i Tadeusza Rolke. Autor opowiadań Cykl pogoni będących literacką mapą Białorusi, drukowanych w czasopismach poświęconych literaturze – „Wyspa” i „Chimera”. Współpracował z Polskim Radiem, miesięcznikiem