Joyceusero

A bl (yaoi) addict.
Asian drama and movie viewer.
Peraya & Yuzhou shipper

Contact Me