Profile image

Kayako Saeki World

@kayakosaekivnn

"Bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy..."

Find Me Online

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.