Profile image

Kênh Du Lịch Khám Phá

@kenhdulichkhampha 53/14 Phú Xương - Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa

Kênh du lịch khám phá cung cấp những kinh nghiệm du lịch, địa điểm du lịch hấp dẫn và các tour du lịch hot tại Việt Nam dành cho du khách. 
#kenhdulichkhampha #kenhdulich #diadiemdulich
Thông tin liên hệ:
Website: https://kenhdulichkhampha.com/
Mail: kenhdulichkhampha@gmail.com
Phone: 0989.412.788
Địa chỉ: 53/14 Phú Xương - Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa
Fanpage:https://www.facebook.com/kenhdulichkhampha/

Find Me Online

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.