ແຫຼ່ງຂ່າວປະເທດລາວ

Vientiane , Laos

Lao X Website : ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແຫລ່ງຮວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະເທດ ແຫລ່ງຂ່າວໃນລາວ ພາຍໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ ບົດຄວາມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ທຸລະກິດແລະເສດຖະກິດ ວິທະຍາສາດ ເກັດຄວາມຮູ້ ເຄັດລັບ ແລະອື່ນໆ ທ່ານສາມາດອ່ານແລະຕິດຕາມໄດ້ຕໍ່ທີ່ນີ້!!