Websites

ljubicicamesozderka

"On isto tako više cijeni moj razum i moju nadarenost nego moje srce, na koje sam jedino ponosan; samo to srce je izvor svega, sve snage, sveg blaženstva i sve bijede. Ah, ono što ja znam, može znati svako, a moje srce je samo moje."

Contact Me

  • Email