Websites

Phan Diễm Vy

Cảm xúc nuôi sống trái tim!
Chúng ta, ai cũng cần yêu và được yêu, nếu không chúng ta sẽ chết mòn trong cô đơn và lẻ loi tận cùng, dù chỉ duy nhất một người để ta yêu và yêu ta.

Find Me Online

Contact Me