Lyu

Понякога обичам да размишлявам върху Божието слово. Реших тук да записвам всичко това. Вдъхновяват ме творенията на Бог. Всяко малко цветенце е толкова съвършено, както е съвършена и любовта на Бог към нас.