Websites

malinitoreboda

Töreboda

Är en 33- årig kvinna som lever med olika psykiatriska diagnoser. Såsom bipoläritet, ångest, social fobi och tvångssyndrom. Trots mina " hinder" strävar jag efter en så optimistisk syn på tillvaron som möjligt , då jag förstås upplever motsatsen som ännu mer " bromsande" Varmt Välkommen!